ปลาแช่แข็ง
 
 
Shima Hokke  (ชิมะ ฮอกเคะ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ทานคู่กับซีอื๋วญี่ปุ่น และเสริฟพร้อมข้าวสวย
น้ำหนัก : 250/300 g/ตัว (±25 g)
บรรจุ : 40 ตัว/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0010 001010 / 001020
Kinmedai (คินเมะได)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ทานคู่กับซีอื๋วญี่ปุ่นและเสริฟพร้อมข้าวสวย
น้ำหนัก : 230 g/ตัว (±25 g)
บรรจุ : 40 ตัว/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0010 003010
Aji Hiraki (อะจิ ฮิราคิ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ทานคู่กับซีอื๋วญี่ปุ่นและเสริฟพร้อมข้าวสวย
น้ำหนัก : 180/230 g/ตัว (±25 g)
บรรจุ : 40 ตัว/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0010 011010
 
Yanagi karei (ยานางิคาเร)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ทานคู่กับซีอื๋วญี่ปุ่น และเสริฟพร้อมข้าวสวย
น้ำหนัก : 220 g/ตัว (±25 g)
บรรจุ : 50 ตัว/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0010 006010
Tsubodai (ซึโบได)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ทานคู่กับซีอื๋วญี่ปุ่น และเสริฟพร้อมข้าวสวย
น้ำหนัก : 260/300 g/ตัว (±25 g) 
บรรจุ : 40 ตัว/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0010 004010
Ma Hokke (มะฮอกเคะ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ทานคู่กับซีอื๋วญี่ปุ่น และเสริฟพร้อมข้าวสวย 
น้ำหนัก : 300 g/ตัว (±25 g)
บรรจุ : 40 ตัว/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0010 005010
 
Kinki (คินคิ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ทานคู่กับซีอื๋วญี่ปุ่น และเสริฟพร้อมข้าวสวย 
น้ำหนัก : 380 g/ตัว (±25 g)
บรรจุ : 40 ตัว/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0010 005020
Saba (ซาบะ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ทานคู่กับซีอื๋วญี่ปุ่น และเสริฟพร้อมข้าวสวย 
น้ำหนัก : 140 g/ตัว (±25 g)
บรรจุ : 60 ตัว/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0010 012010
Shirasu (ชิราซึ) Thai / Japan

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับโรยหน้าอาหารทุกประเภทหรือชุบแป้งทอด เสริฟพร้อมข้าวสวย
น้ำหนัก : 1 Kg/กล่อง (Size S,M)
บรรจุ : 1 Kg/กล่อง , 12 Kg/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 180 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : -
 
Hata Hata (ฮะตะฮะตะ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ทานคู่กับซีอื๋วญี่ปุ่น และเสริฟพร้อมข้าวสวย 
น้ำหนัก : 1 Kg/กล่อง (16 -17 ตัว)
บรรจุ : 1 Kg/กล่อง , 10 Kg/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0010 009010
Aji Freez (อะจิ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ทานคู่กับซีอื๋วญี่ปุ่น และเสริฟพร้อมข้าวสวย
น้ำหนัก : 140 g/ตัว (±25 g)
บรรจุ : 70 ตัว/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0010 013010
Kinmedai Freez (คินเมะไดฟรีซ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่างเกลือหรือซีอื๋วญี่ปุ่นเสริฟพร้อมทาน
น้ำหนัก : 2 Kg/Pack
บรรจุ : 12 Kg/กล่อง (6 Pack)
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0060 001010
 
Buri Freez (บุรี ฟรีซ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่างกับซีอิ๋วญี่ปุ่นหรือซอสหวานอื่นๆ และทำซาชิมิ
น้ำหนัก : 1.8-2.5 Kg/Pack
บรรจุ : 5 Pack/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0060 009010
Saba Freez Box (ซาบะฟรีซ บ็อค)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ทานคู่กับซีอื๋วญี่ปุ่น และเสริฟพร้อมข้าวสวย 
น้ำหนัก : 5 Kg./กล่อง
บรรจุ : 5 Kg./กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0060 003010
Mentaiko (เมนไตโกะ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับการนำไปใส่ข้าวต้ม สอดใส่ในซูชิและทำข้าวปั้น 
น้ำหนัก : 1 Kg/Pack
บรรจุ : 1 Kg/Pack , 10 Kg/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0080 006010
 
Nama Shirara (นามา ชิราซึ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับการทำหน้าซูชิ โรยหน้าข้าวสวยพร้อมไข่สด
น้ำหนัก : 100/200 g /Pack
บรรจุ : 10 Pack/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 30 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0030 005010
Ikura Shouyu (อิคุระ โชยู)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับการทำหน้าซูชิ โรยหน้าข้าวสวยหรือทานเล่นราดโซยู
น้ำหนัก : 1 Kg/Pack
บรรจุ : 1 Kg/Pack , 10 Kg/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0080 014011
Harasu (ฮาราซึ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับย่าง ราดโซยู
เสริฟพร้อมข้าว หรือทานเล่น 
น้ำหนัก : 1 Kg/Pack  
บรรจุ : 1 Kg/Pack , 10 Kg/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0050 001010
 
Negi Toro (เนงิ โทโร่)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับทำหน้าซูชิ
น้ำหนัก : 500 g/Pack
บรรจุ : 20 Pack/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C° 
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0060 010010
Engawa (เอ็นงาว่า)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับทำหน้าซูชิ 
น้ำหนัก : 1 Kg/Pack
บรรจุ : 1 Kg/Pack , 10 Kg/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0080 020010
Chirimen (ชิริเมน)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับการทำสลัด ,
โรยหน้าข้าวสวย
น้ำหนัก : 1 Kg/กล่อง
บรรจุ : 1 Kg /กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18 C°
วันหมดอายุ : 1 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0030 004011
 
 
Copyrights © 2014 Komatsu Suisan (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.