ปลาหมึกปรุงรส
 
 
Ika Shio kara (อิกะชิโอะกะระ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับการทานเล่น
น้ำหนัก : 1 Kg/Pack
บรรจุ : 10 Pack/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18°C
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0080 017011
Ika Shouga (อิกะโชงะ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับการย่า
น้ำหนัก : 280 g /Pack (±25 g)
บรรจุ : 40 Pack/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18°C
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0020 002010
Ika geso (อิกะ เกโสะ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับการทานเล่น
น้ำหนัก : 1 Kg/Pack
บรรจุ : 5 Kg/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18°C
วันหมดอายุ : แช่แข็ง 180 วัน
                   แช่เย็นธรรมดา 15 วัน
รหัส :
 
Chuka ika (ชูกะอิกะ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับการทานเล่น
น้ำหนัก : 500 g/Pack
บรรจุ : 20 Pack/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18°C
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0080 007010
Chuka ika sansai (ชูกะอิกะซันไซ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับการทานเล่น
น้ำหนัก : 150 g , 1 Kg /Pack
บรรจุ : 20 Pack/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18°C
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0080 005020
Tako  wasabi (ทาโกะวาซาบิ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับการทานเล่น
น้ำหนัก : 1 Kg/Pack
บรรจุ : 10 Kg/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18°C
วันหมดอายุ : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 0080 012010
 
Hotaru ika okizuke (โฮทารุอิกะโอคิซูเกะ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับการทานเล่น
น้ำหนัก : 1 Kg/Pack
บรรจุ : 10 Kg/กล่อง
การเก็บรักษา : อุณหภูมิ -18°C
วันหมดอายุ : แช่แข็ง 180 วัน
แช่เย็นธรรมดา 15 วัน
รหัส : 0080 024010
 
 
 
 
Copyrights © 2014 Komatsu Suisan (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.