หอยสด
 
 
Muki Hotate kaibashira
(มุกิ โฮตาเตะ ไคบาชิระ)

วิธีการทำ: เหมาะสำหรับทำซูชิ ซาชิมิ ย่าง และต้ม (หม้อไฟ)
น้ำหนัก :   500g./แพ็ค
บรรจุ : 1 แพ็ค
การเก็บรักษา :อุณหภูมิ 0°C ~+3°C°
วันหมดอายุ : 2 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 01-0011-067010
Makaki  (มากากิ)

วิธีการทำ : เหมาะสำหรับทำซูชิ ซาชิมิ ย่างและต้ม(หม้อไฟ)
น้ำหนัก :  200g./แพ็ค
บรรจุ : 1 แพ็ค
การเก็บรักษา :อุณหภูมิ 0°C ~+3°C°
วันหมดอายุ : 2 วัน นับจากวันที่ผลิต
รหัส : 01-0011-062010
 
 
 
 
Copyrights © 2014 Komatsu Suisan (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.